Jumlah Soal:45 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 3, Ebtanas (Bahasa Indonesia/Tahun 1989)

                      KETENAGAKERJAAN UNTUK LULUSAN SMA

       Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan oleh Departemen Tenaga Kerja bersama Departemen Pendidikan dan kebudayaan yang diadakan pada tahun 1984, diperoleh data bahwa tamatan SMA yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi berjumlah 90 persen, 10 persen bermaksud melanjutkan pendidikan ke tingkat akademi. Tetapi sayang, sebab tidak semua mereka itu dapat ditampung atau diterima di perguruan tinggi  atau di akademi.
       Tamatan SMA yang tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi atau akademi, mereka itu berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun pada umumnya tamatan SMA belum matang untuk bekerja, sebab mereka itu belum memiliki keterampilan yang memadai untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Tamatan SMA belum mampu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.
       Untuk itu sebaiknya tamatan SMA memikirkan dirinya dan masa depannya dan hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Mereka harus mengisi dirinya dengan pengetahuan melalui kursus-kursus. Kursus yang bagaimana dan apa pekerjaannya?
Montir bertukang Elektronik
       Penggemar keahlian ini kebanyakan pria. Di Jakarta dan Bandung diselenggarakan BLKI (LPK), lama teori dan praktek 2 bulan. BLKI mengadakan testing masuk, peserta dibatasi usia 18 - 25 tahun, disediakan asrama bagi peserta dari luar kota. Kursus Elektronik terdiri dari teknik audio, teknik radio, teknik digit dan televisi, masing-masing kursus lamanya 3 bulan. Sesudah kursus ini anda dapat berwiraswasta atau bekerja pada perusahaan sejenis.
Musik
       Kursus musik menjamur dimana-mana. Belajarlah satu jenis alat musik sampai mendalam dan tuntas pada sekolah-sekolah musik kenamaan. Kalau anda suka gitar atau biola, jangan kepalang, tekuný sungguh-sungguh sehingga kelak anda bisa membuka kursus sendiri, atau memberi les privat.

1.   Menurut bacaan di atas, tamatan SMA belum mampu untuk bekerja. Sebabnya ialah ........
A.tamatan SMA belum sanggup untuk bekerja
B.tamatan SMA belum memiliki ketrampilan yang memadai untuk terjun ke tengah masyarakat
C.tamatan SMA enggan bekerja
D.tamatan SMA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi
E.tamatan SMA lebih suka bekerja setelah lulus dari akademi

2.   Pikiran utama paragraf ke dua dalam wacana di atas adalah ........
A.Tamatan SMA belum mampu mengerjakan pekerjaan tertentu
B.Tamatan SMA mencari pekerjaan
C.Tamatan SMA yang tidak berhasil masuk perguruan tinggi berusaha mencari pekerjaan
D.Tamatan SMA enggan mencari pekerjaan
E.Tamatan SMA belum matang untuk bekerja

3.   Tema bacaan di atas adalah ...
A.Penelitian Departemen Tenaga Kerja bersama Departemen
B.Daya tampung perguruan tinggi dan akademi
C.Kursus-kursus untuk memperoleh pekerjaan Pendidikan dan Kebudayaan
D.Tamatan SMA belum mampu bekerja
E.Ketenagakerjaan untuk lulusan SMA

4.   Judul bacaan di atas dapat juga diganti dengan ........
A.Masa depan lulusan SMA
B.Hubungan ketenagakerjaan dengan lulusan SMA
C.Kursus-kursus lulusan SMA
D.Pekerjaan untuk lulusan SMA
E.Keterampilan untuk lulusan SMA

5.   Hal-hal di bawah ini terkandung pada wacana di atas, kecuali ........
A.Sepuluh persen tamatan SMA bermaksud melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
B.Tahun 1984 Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan penelitian
C.Tamatan SMA hendaknya membekali dirinya dengan keterampilan melalui kursus-kursus
D.Di Jakarta dan Bandung diselenggarakan BLKN
E.Kursus musik menjamur dimana-mana

6.   Istilah pertanian terdapat pada kalimat ........
A.Harimau tergolong binatang buas
B.Lahan pasang surut bertambah juga
C.Garis bilangan harus diketahui oleh siswa
D.Contoh itu diperoleh dengan teknik acak
E.Setetes air yang berasal dari sungai mengandung beribu-ribu mikroorganisme

7.   Kata-kata bergaris bawah di bawah ini yang merupakan pasangan kata berantonim ialah ........
A.Karena gempa yang sangat kuat gedung-gedung hancur lebur
B.Anak itu riang gembira menerima hadiah ulang tahunnya
C.Banyak suka duka yang dihadapi dalam hidup ini
D.Kami harus melalui jalan yang sunyi senyap
E.Ia berkata dengan lemah lembut

8.   Kata yang mengungkapkan pekerjaan sehari-hari di sekolah terdapat dalam kalimat ........
A.Karena sudah capai seharian di kantor, kami jarang memasak makanan sendiri sekarang
B.Setiap hari Rabu, guru keterampilan di sekolah kami mengajarkan praktek masak-memasak
C."Sudah payah-payah saya memasak untukmu temyata kamu sudah makan di luar", kata ibu.
D.Pembantuku setiap hari Senin memasak sayur lodeh lengkap dengan sambal lalapnya.
E.Karena kami tidak punya pembantu, saya dan adik bergantian memasak

9.   Di daerah Sumatera Selatan terdapat tambang batu bara.
Dalam rangka memeriahkan Sumpah Pemuda ke-60 di sekolah kami diadakan lomba tarik tambang.
Kata tambang dalam kedua kalimat di atas adalah ......
A.antonim
B.homograf
C.homofon
D.polisemi
E.homonim

10.   Majas eufemisme terdapat dalam kalimat ........
A.Sudah dua hari ini ia tidak menampakkan batang hidungnya
B.Semenjak anaknya meninggal, ingatannya agak terganggu
C.Tina melarikan honda Civicnya dengan kecepatan tinggi
D.Si Cebol itu asyik menari-nari mempromosikan ABC
E.Bunyinya merdu bagai buluh perindu

11.        Kata Umum           Kata Khusus
a. bunga                       mawar, melati, sedap malam
b. burung                      merpati, keluang, ayam
c. melihat                      mengamati, menatap, mengikuti
Pasangan kata umum dengan kata khusus yang tepat ialah  ........
d. palma                       pinang, kelapa, pisang
e. berjalan                    berlari, merangkak, melompat
A.a
B.b
C.c
D.d
E.e

12.   Saudara-saudara yang terhormat tentu mengetahui bahwa saudara-saudara kita hampir seperempat dunia ini masih mengalami kelaparan. Untuk itu marilah kita ulurkan tangan kita sekedar bisa meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita itu. Demikian imbauan beliau, seperti pernah dicanangkan oleh saudara kembarnya beberapa waktu yang lalu.
Kata saudara dalam kutipan di atas dipakai dengan menunjuk pada acuan yang berbeda. Mengapa ?
A.Telah mengalami penyempitan makna
B.Telah mengalami perluasan makna
C.Telah mengalami polisemi atau makna ganda
D.Memang merupakan kata yang berhomonim
E.Saudara pada kutipan di atas menunjukkan orang kedua

13.   Kata bergaris bawah dalam kalimat di bawah ini yang baku ialah ........
A.Ia menebus obat itu di apotik
B.Adapun caranya ialah dengan mengamat-amati yang kongkrit
C.Untuk menambah hasil para petani melakukan sistem tumpang sari
D.Obat tradisional, tidak mempunyai efek sampingan
E.Dokter itu tidak praktek sore kemarin

14.   Industri makanan dalam kaleng merupakan usaha ........ mengolah hasil pertanian.
Kata yang tepat untuk mengisi titik titik kalimat di atas adalah ........
A.teknologi
B.komersial
C.teknik
D.eksklusif
E.perekayasaan

15.   Kata bergaris bawah berikut yang berkonotasi ilmiah yaitu ........
A.Kencing kucing sangat busuk baunya
B.Untuk mengetahui penyakitnya diadakan pemeriksaan urine
C.Air kecil disebut juga air seni
D.Gaji pramuwisma di kota-kota besar tinggi
E.Sebagai pembantu rumah tangga ia betul-betul dapat dipercaya

16.   Dalam kalimat-kalimat di bawah ini pun berfungsi sebagai klitika, kecuali ........
A.Meskipun sudah larut malam, ia belum tidur
B.Jika ayahnya pergi ibunyapun pergi
C.Adapun kesalahannya telah terbukti
D.Mereka pergi juga kendatipun dilarang
E.Walaupun hari sudah malam lampu belum dipasang

17.   Penggunaan kata daripada yang tepat pada kalimat berikut adalah ........
A.Ia lebih pandai daripada adikku
B.Keadaan daripada masyarakat pedesaan sudah baik
C.Buku itu terjemahan daripada bahasa Inggris
D.Anak daripada orang kaya suka berfoya-foya
E.Uang daripada belanjanya sudah dihabiskan

18.   Penggunaan kata ulang yang tepat dalam kalimat di bawah ini adalah ........
A.Banyak negara-negara anggota OPEC belum sepakat dalam menentukan kuota
B.Kini ia baru sadar atas segala perbuatan-perbuatannya terdahulu
C.Para pemilik rumah-rumah yang letaknya di tepi jalan raya diwajibkan menanam tanaman hias
D.Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu jawatan wajib ditaati karyawannya
E.Ia menumpuk selusin kemeja-kemeja di atas meja yang baru dibelinya

19.   Ibu mengatakan kepada Ani agar menyuruh adik untuk menjemputnya di stasiun nanti. Bentuk kalimat langsung untuk kalimat di atas yang paling tepat adalah ........
A."Ani, suruhlah adikmu menjemputmu di stasiun nanti," kata Ibu kepada Ani.
B.Ani berkata, "jemputlah Ibu di stasiun nanti, begitu pesannya padaku!"
C.Ani berkata kepada adiknya, "Dik tadi Ibu berpesan agar nanti engkau menjemputnya di stasiun."
D."Ani, beritahu adikmu agar dia menjemputku nanti di stasiun!" Kata Ibu kepada Ani.
E.Ibu berkata "Ani katakanlah kepada adikmu agar dia nanti menjemputku di stasiun!"

20.   Kata saudara yang dipakai sebagai kata sapaan terdapat dalam kalimat ........
A.Hal itu telah diuraikan oleh saudara ketua
B.Mengapa saudara tidak menceritakan mulai dari awal kejadian ?
C.Saya mempunyai enam saudara laki-laki
D.Saudara ayah saya tinggal di kota besar
E.Beliau menghimbau saudaranya sebangsa dan setanah air

21.   Penggunaan -an pada kata yang bergaris bawah dalam kalimat di bawah ini sudah benar, kecuali ........
A.Ibu suka membuat asinan untuk makanan kecil
B.Anak itu tidak mau bermain di jalanan
C.Durian itu enak sekali rasanya
D.Daratan belum juga tampak dari sini
E.Sambutan mereka sangat dingin dan hambar

22.   Mereka sedang mengelilingi api unggun di tengah perkemahan.
Fungsi bagian kalimat yang bergaris bawah di atas secara berurutan ialah ........
A.subjek, objek, keterangan
B.objek, subjek, predikat
C.predikat, keterangan, objek
D.predikat, objek, keterangan
E.subjek, keterangan, objek

23.   Sahabat karibku yang besar sekali jasanya kini telah pergi untuk selamanya.
Berdasarkan diagram di atas, Kalimat Majemuk di atas memiliki anak kalimat yaitu ........
A.Sahabat karibku besar sekali jasanya
B.Sahabat karibku yang besar sekali jasanya
C.Besar sekali jasanya
D.Kini telah pergi untuk selamanya
E.Yang besar sekali jasanya kini telah pergi untuk selamanya

24.   Kalimat-kalimat dý bawah ini yang tergolong kalimat aktif adalah ........
A.Novel Salah Asuhan dikarang oleh Abdul Muis
B.Saya tidak sulit memahami penjelasannya
C.Telah kuterima kiriman suratmu itu, dan telah kusimpan dengan baik
D.Apakah telah kamu catat keterangan tadi ?
E.Buku tersebut sedang dibaca.

25.   Penulisan kata kompleks yang benar menurut EYD adalah ........
A.pertanggungjawaban
B.bertanda tangan
C.kesalah pahaman
D.terus menerus
E.tanda tangani

26.   Penulisan kata bergaris bawah dalam kalimat berikut benar, kecuali ........
A.Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang lima tahun sekali
B.Kapal itu sedang melewati Selat Sunda
C.Mereka berasal dari Tapanuli tengah
D.Rombongan sedang menuju ke arah utara.
E.Beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung

27.   Penggunaan di dalam kalimat di bawah ini yang benar adalah
A.Masalah itu sudah pernah dimuat diberbagai media masa
B.Barang-barang berharga itu terletak didalam lemari besi
C.Nina merupakan siswa yang terpandai disekolahnya
D.Diantara kita harus ada yang menjadi pemimpin bangsa
E.Jawaban yang dikemukakan oleh orang itu perlu kita perhatikan

28.                                                            Pasal 6

       Jika dalam perjanjian ini timbul suatu persoalan, maka pada tahap pertama akan diselesaikan secara musyawarah, jika gagal akan diselesaikan menurut hukum. Dan kedua belah pihak memilih domisili di Jakarta.
       Perjanjian ini dibuat di atas kertas bersegel Rp. 1.000,00 dan akan ditaati oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.
                                                                                           Jakarta, 17 Desember 1988
      Pihak I                                                                                             Pihak II

         ttd                                                                                                     ttd
(Abdul Wahab)                                                                                 ( S. S. Siagian)
                                                            Saksi-saksi

1. ................................. (Ramlan)                             2. ................................. (Maulana)

Berdasarkan kutipan Akte Jual Beli di atas hal yang tidak tercantum adalah ........
A.cara penyelesaian persoalan
B.tempat penyelesaian persoalan
C.waktu dibuatnya akte jual beli
D.waktu penyelesaian pembayaran
E.pihak-pihak yang berkepentingan

29.   Sahabatku, Herlina                                                           Samarinda, 8 November 1998
Hello Herlin, apa kabar nih ? baik-baik, bukan ? Moga-moga Herlin sehat-sehat saja.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Anita kira cukup ya, lain kali Anita sambung lagi. Jangan lupa balas surat Anita, dan salam,buat teman-teman.
Daag!
   Sahabatmu,
         ttd
Anita Putri Ayu

Dalam contoh surat di atas terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria penulisan surat pribadi yaitu ........
A.tidak dicantumkan alamat yang dituju
B.digunakannya kata-kata yang tidak baku
C.tidak dicantumkannya alamat pengirim
D.tempat salam penutup serta tanda tangan dan nama salah
E.seharusnya sebagai pembuka digunakan "Dengan hormat"

30.   Beberapa pohon didalam kebun tidak mau berbunga seperti tanaman lainnya. Padahal pohon tersebut selalu disiram dan tak ketinggalan diberi pupuk. Apa yang menyebabkannya ? Ternyata pohon tersebut tidak mendapat cahaya matahari karena terhalang oleh pohon besar yang ada di pinggir.
Teks di atas diklasifikasikan dalam bentuk ........
A.induksi generalisasi
B.induksi analogi
C.induksi akibat-sebab
D.induksi sebab-akibat
E.induksi sebab-akibat 1 akibat 2

31.   PU : Binatang menyusui melahirkan anak dan tidak bertelur.
PK : Ikan paus binatang menyusui
Kesimpulan yang dapat diambil dari silogisme di atas ialah ........
A.ikan paus tidak bertelur dan tidak menyusui
B.ikan paus tidak menyusui dan tidak bertelur
C.ikan paus melahirkan anak
D.ikan paus melahirkan anak dan tidak bertelur
E.ikan paus tidak menyusui

32.   Setelah mendengar bahwa orang tua dari salah seorang temannya meninggal dunia, ketua kelas menginformasikan hal tersebut kepada teman sekelasnya. Informasi yang baik ialah ........
A.Teman-teman, ayah dari Armanto meninggal dunia!
B.Teman-teman, Armanto tidak masuk hari ini karena orang tuanya meninggal dunia. Sepantasnyalah kita ikut berduka cita
C.Teman-teman, salah seorang dari teman kita mengalami musibah, ayah Armanto meninggal dunia. Kita ikut berduka cita.
D.Berduka cita teman-teman : Ayah Armanto meninggal dunia. Kita ikut berduka cita.
E.Pemberitahuan! Ayah Armanto meninggal dunia.

33.   Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat yang menyatakan persetujuan, kecuali ...
A.Saya akan membantu usaha Anda.
B.Ayah merestui perkawinan Anda.
C.Saya sependapat dengan Saudara.
D.Pekerjaan itu sebaiknya Anda hentikan
E.Pekerjaan itu boleh Anda teruskan

34.   Amir, Andi, Asep, Nanang, Usup setiap hari berkumpul di rumah Willy. Mereka menghabiskan waktunya untuk duduk-duduk, bermain karambol, atau bernyanyi-nyanyi. Ani sering merasa terganggu oleh suara teman-teman kakaknya itu. Ia ingin menyarankan agar kakaknya dan teman-temannya mau melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat.
A.Aku tidak bisa belajar, tiap hari ribut terus di rumah ini. Apakah kalian tidak ingin mencari pekerjaan yang bermanfaat ?
B.Daripada kalian menghabiskan waktu tidak karuan setiap hari, lebih baik membantu membersihkan halaman
C.Aku ada ide untuk membuat taman di halaman rumah ini, Maukah.kalian membantuku ?
D.Sebaiknya kalian tidak menghabiskan waktu seperti ini setiap hari; tetapi carilah pekerjaan yang lebih bermanfaat.
E.Carilah pekerjaan yang bermanfaat. Itu akan lebih baik bagi kalian daripada membuang-buang waktu.seperti itu.

35.   Kalimat yang tepat untuk menyatakan rasa puas adalah ........
A.karena ia begitu kuat, saya menyerah.
B.Memang benar hal itu terjadi di kota kami.
C.Tidak percuma aku membayar mahal karcisnya.
D.Peristiwa bayi tabung memang benar, karena dapat dianalisa secara ilmiah
E.Terlalu berat bagiku untuk mengalahkan lawan seperti dia itu.

36.   Pernyataan yang mengandung penolakan suatu pendapat dalam diskusi adalah ...
A.Pendapat Saudara cukup baik, hanya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan
B.Walaupun pendapat Saudara masih ada kekurangannya namun saya dapat menyetujuinya
C.Pendapat Saudara sesuai dengan topik yang sedang kita diskusikan
D.Saya sependapat dengan saudara karena pendapat Saudara cukup bukti-buktinya
E.Biarlah dia mengemukakan pendapatnya, asal ada bukti dan contoh-contohnya.

37.   Kalimat berikut semuanya menyatakan apresiasi, kecuali ........
A.Sudah sewajarnya engkau membantunya.
B.Saya yakin Anda akan lulus!.
C.Engkau harus bekerja dengan baik!.
D.Patutlah dia dihormati karena usianya lebih tua.
E.Piagam yang diterimanya sudah sesuai dengan jasanya.

38.   Tema buku Salah Asuhan adalah ........
A.kawin campur tidak mendatangkan kebahagiaan.
B.Hanafi salah seorang yang berpendidikan tinggi.
C.Hanafi dapat mengawini Corrie dengan selamat.
D.masalah pertentangan Hanafi dan Rafiah
E.Rafiah sangat terancam jiwanya, karena Hanafi

39.   Perbedaan roman dengan cerpen terletak pada ........
A.judul cerita
B.alur cerita
C.tema cerita
D.perwatakan tokoh
E.unsur ekstrinsik

40.   Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai oleh presiden dalam acara ........
A.jumpa pers dengan wartawan dalam dan luar negeri
B.menyampaikan pidato sambutan pada Dies Natalis UI
C.menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB
D.berdiskusi dengan para anggota DPR
E.berdialog dengan para petani yang berprestasi

41.   Karya Sutan Takdir Alisyahbana yang tergolong kumpulan puisi, adalah ........
A.Layar Terkembang
B.Tebaran Mega
C.Grotta Azura
D.Dian Yang Tak Kunjung Padam
E.Anak Perawan di sarang Penyamun

42.   .....................................................................................................................................
Aku akan dapat menghidupi anakku sendiri katanya. ayahnya diam saja. Dia tahu betapa sakit hati anaknya terhadap Darwono. Tetapi dia tidak tahu berapa derita perasaan anaknya itu akan hal yang pernah dihadapinya. Dia sendiri sebagai nenek pernah mengeluhkan kenapa cucuku lahir perempuan. kakek itu agak sedikit menyimpan kekhawatiran dalam hatinya akan kekekalan hidup cucu perempuan itu, anak dari anaknya yang pernah dibuat landasan oleh permainan nasib perkawinan.
       Tapi itu tidak bagi Iswati. Laki-laki atau perempuan baginya sama saja. Anaknya entah laki-laki entah perempuan hendak dididiknya dengan baik, dengan curahan segala rasa kemanusiaan yang sewajarnya. Hendaklah dididiknya supaya jiwa perbedaan dunia antara laki-laki dan perempuan dipenuhi rasa kasih pada sesamanya.
       Kembali dia pandang mukanya dalam kaca, lesu dan pucat.
                                                                                                            Dari : Dua Dunia
Berdasarkan kutipan cerita Dua Dunia di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, kecuali  ........
A.Dunia Iswati, Darwono dan ayahnya berbeda karena kedudukannya
B.Menurut ayahnya, Iswati menjadi korban permainan nasib perkawinan
C.Ayah Iswati mengkhawatirkan nasib Iswati menurun kepada cucunya
D.Bagi Iswati tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan
E.Sudah takdir, Iswati harus menghidupi anaknya sendiri

43.             Pembangunan

Adalah damba Putihnya bumi merpati
Adalah nyala tempat api magma perut bumi
Alirkan keringat sambungkan Ciliwung dan Missisipi
yang tempa segala tempa yang nyala segala bara.
                                                           Elha, 1973

Kelemahan puisi di atas antara lain ialah ........
A.diksinya menimbulkan kesan kuat
B.tidak terjalin komunikasi imajinatif anfara penyair dan pembaca
C.keasliannya sulit dipertanggung jawabkan
D.mengandung ungkapan-ungkapan klise
E.menonjolkan corak khas penyairnya

44.   PADAMU JUA
Habis kikis
Segala cintaku hilang terbang
Pulang kembali aku padamu
Seperti dahulu
          Kaulah kandil kemerlap
          Pelita jendela di malam gelap
          Melambai pulang perlahan
          Sabar setia selalu
Satu kekasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa
          Di mana engkau
          Rupa tiada
          Suara sayub
          Hanya kata merangkai hati
Engkau cemburu
Engkau ganas
Mangsa aku dalam cakarmu
Bertukar tangkap dengan lepas
          Nanar aku, gila sasar
          Sayang berulang padamu jua
          Engkau pelik penarik ingin
          Serupa dara di balik tirai
Kasihmu sunyi
Menunggu seorang diri
Lalu waktu - bukan giliranku
Mati hari - bukan kawanku
Kepada pemeluk teguh

DOA
Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu
Biar susah sungguh
Mengingat Kau penuh seluruh
Cahaya-Mu panas suci
Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi
Tuhanku
Aku hilang bentuk
Remuk
Tuhanku
Aku mengembara di negeri asing
Tuhanku di pintuMu aku mengetuk
Aku tidak bisa berpaling
Perbedaan puisi "Padamu Jua" (Amir Hamzah) dan "Doa" (Chairil Anwar) terdapat dalam hal ........
A.rasa ketuhanannya
B.tema yang diungkapkan
C.bentuk dan isi
D.isi dan pilihan kata
E.diksi dan nada

45.   Contoh pantun :
          Lurus jalan ke Payakumbuh
          Kayu jati bertimbal jalan
          Di mana hati  tidaklah rusuh
          Ibu mati bapak berjalan


Contoh Soneta  Indonesia
                    GEMBALA
Perasaan siapa takkan nyala
Melihat anak berlagu dendang
Seorang saja di tengah padang
Tiada berbaju buka kepala
          Beginilah nasib anak gembala
          Berteduh di bawah kayu nan rindang
          Semenjak pagi meninggalkan kandang
          Pulang ke rumah di senja kala
Jauh sedikit sesayup sampai
Terdengar olehku bunyi serunai
Melagukan alam nan molek permai
          Wahai gembala di segara hijau
          Mendengarkan puputmu menurutkan kerbau
          Maulah aku menurutkan dikau


Berdasarkan contoh di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara pantun dan soneta. Persamaan pokok antara pantun dan soneta adalah ........
A.kedua sejak itu memiliki rima sama yaitu rima silang
B.pantun dan soneta populer di Indonesia pada masa Pujangga Baru
C.pantun dan soneta terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi
D.jumlah baris pada pantun dan soneta selalu genap
E.kedua puisi itu sama-sama merupakan puisi pergaulan yang sering diungkapkan dalam kehidupan sehari-hariHome copyright © SMA Negeri 1 Lamongan